Технічний нагляд за будівництвом

Здійснюємо технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об'єкта з метою здійснення контролю  за дотриманням   проектних  рішень та  вимог  державних  стандартів, будівельних норм і правил,  а також контролю за якістю та обсягами робіт,  виконаних  під  час  будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об'єкта.

1) проводимо перевірку:
- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під  час 
будівництва  об'єкта, - технічного паспорта,  сертифіката,  документів,  що  відображають  результати лабораторних випробувань тощо;
- відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних
стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
- відповідності обсягів та  якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
- виконання підрядником  вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
2) ведемо облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
3) проводимо разом з підрядником огляд та оцінку  результатів виконаних робіт, у ому числі  прихованих,  і  конструктивних елементів; 
4) повідомляємо підряднику  про невідповідність   виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; 
5) оформляємо акти робіт, виконаних з недоліками; 
6) беремо участь у проведенні перевірки:
- робочою комісією   якості   окремих   конструкцій  і  вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності  змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; 
- органами державного   нагляду   та  архітектурно-будівельного контролю; 
7) виконуємо інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Кваліфікаційний сертифікат Провідного інженера технічного нагляду АТ № 009068 «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд щодо об,єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки), СС3 (значні наслідки).

Кваліфікаційний сертифікат Інженера технічного нагляду АТ № 002665 «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд».

Кваліфікаційний сертифікат Інженера технічного нагляду АТ № 008911 «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1».