Нормативні документи

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про реєстрацію Всеукраїнської громадської організації "Гільдія проектувальників у будівництві".


Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію Відокремленого підрозділу "Місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації "Гільдія проектувальників у будівництві" у Рівненській області.

Статут Всеукраїнської громадської організації "Гільдія проектувальників у будівництві".

Правління Всеукраїнської громадської організаціії «Гільдія проектувальників у будівництві».


Положення про відокремлений підрозділ "Місцевий осередок всеукраїнської громадської організації "Гільдія проектувальників у будівництві" у Рівненській області".

Положення про членські внески.

Методичні рекомендації з визначення спеціалізації, рівня кваліфікації і знань інженера-проектувальника.

Стандарт професійної діяльності №1 «Вимоги до членів всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» та до якостівиконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)».

Стандарт професійної діяльності №2 «Контроль за дотриманням членами всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» стандартів професійної діяльності».

Стандарт професійної діяльності №3 «Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» робіт (послуг) неналежної якості».